Artboard

Práce

O nás

Spolupráce s komunikační agenturou Artboard je iniciací klíčových změn pro jakýkoliv projekt. Stojíme u zrodu nových myšlenek, konceptuálních přerodů i společensko-technologických fenoménů. Máme za sebou plejádu úspěšných komunikačních kampaní pro největší zadavatele na trhu. Přesto je pro nás dnes důležitější hloubka a náboj osobní vize Vašeho záměru. V tomto směru neznáme malé výzvy.

Jsme board umělců, technických pionýrů a modernistů v původním slova smyslu. “My následujeme funkci” a zároveň se i v nejmenší zakázce zrcadlí požadavek kultivující a zcela signifikantní estetiky.

Sami sebe definujeme jako technické asistenty Vašeho růstu. Věříme v sílu inovací napříč obory, v kulturní customizaci, v mezilidskou laskavost civilní komunikace. Naše zkušenost a pochopení týkající se designu, vývoje a strategie je náš způsob, jak tvořit vyjímečné produkty v běžném i digitálním prostředí

MgA. Jana Bílková

Kontaktujte nás

Klienti

O2
McDonalds
České Dráhy
ČSOB
GE Money Bank
09
10
Vodafone
13
16
14
08
17
07
23
27
15
Tradewise
11
20
24
26
28
22
19
34
30
38
25
21
37
36
31
33
35
12
29
18
Gervais
32
Future Farming
Inca Botanica