O nás

Spolupráce s komunikační agenturou Artboard je iniciací klíčových změn pro jakýkoliv projekt. Stojíme u zrodu nových myšlenek, konceptuálních přerodů i společensko-technologických fenoménů. Máme za sebou plejádu úspěšných komunikačních kampaní pro největší zadavatele na trhu. Přesto je pro nás dnes důležitější hloubka a náboj osobní vize Vašeho záměru. V tomto směru neznáme malé výzvy.
 
Jsme board umělců, technických pionýrů a modernistů v původním slova smyslu. “My následujeme funkci” a zároveň se i v nejmenší zakázce zrcadlí požadavek kultivující a zcela signifikantní estetiky.
 
Sami sebe definujeme jako technické asistenty Vašeho růstu. Věříme v sílu inovací napříč obory, v kulturní customizaci, v mezilidskou laskavost civilní komunikace. Naše zkušenost a pochopení týkající se designu, vývoje a strategie je náš způsob, jak tvořit výjimečné produkty v běžném i digitálním prostředí.

Jana Bílková
CEO